[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
เรื่อง : การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
ความรู้จากการปฏิบัติงาน 

1.การจัดกิจกรรมพัฒนาระยะสั้น
1.1      จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อพัฒนาวิชาภาษาไทยด้านการอ่าน ดังนี้
- จัดกิจกรรมภาษาไทยให้กับนักเรียนทุกคนก่อนเข้าเรียนทุกวันจันทร์,พุธ,
  และศุกร์วันละ 15 นาทีก่อนเข้าเรียน ดังนี้
      - กิจกรรมภาษาไทยวันละคำทุกวันจันทร์, พุธ และศุกร์
      - จัดกิจกรรม 15 นาทีก่อนเข้าเรียน เวลา08.15น–08.30น.
        โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนฝึกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มชั้นอนุบาล
        กลุ่มช่วงชั้นที่ 1(ป.1-3),กลุ่มช่วงชั้นที่ 2(ป.4-6)
        โดยจัดกิจกรรม  ดังนี้
                วันจันทร์ ฝึกเกี่ยวกับการอ่าน เช่น อ่านคำพื้นฐาน,อ่านนิทาน,อ่านหนังสือ
                      ท่องอาขยาน,ฝึกแจกลูกสะกดคำ,อ่านสะกดคำฯลฯ
   วันพุธ  ฝึกเกี่ยวกับการเขียน เช่นเขียนคำตามคำบอก,เขียนประโยค
         จากภาพ,เขียนข้อความบรรยายภาพ เป็นต้น
   วันศุกร์  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเกมภาษาไทย
         - ช่วงเที่ยงนักเรียนฟังเพลง/เพลงคาราโอเกะ/ดูหนัง ฯลฯ 
- กิจกรรมมอบหมายครูติดตามพัฒนาการการอ่านการเขียนของนักเรียน
  ทุกระดับชั้นเป็นรายบุคคล
    - ฝึกทักษะเทคนิค/วิธีการทำข้อสอบเกี่ยวกับการอ่านการเขียนทุกระดับชั้น
      ในช่วงเวลา 14.45น.– 15.45น.
2. การจัดกิจกรรมพัฒนาระยะยาว
2.1      พัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียน โดย
-     ส่งแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทุกสัปดาห์
-     นิเทศติดตามการออกแบบการเรียนรู้ตามแผน
2.2      ส่งเสริมพัฒนาเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอน
-     สำรวจและคัดเลือกสื่อที่ใช้ในปัจจุบันให้ทันสมัย
-     จัดทำทะเบียนคุมสื่อตามรายชั้น /รายวิชา
-     จัดหา / สนับสนุนการจัดหาและจัดทำสื่อเพิ่มเติม
-    นิเทศ ติดตามการใช้สื่อของครู
         2.3 จัดทำแผนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ
    - ผู้บริหารนิเทศด้วยตนเองตามตารางการนิเทศ
 
 
.........................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : นางสาวศิโรรัตน์ ทนุศักดิ์
หน่วยงาน : สพป.สฎ1
อังคาร ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 492
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 5 อันดับล่าสุด

      การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 13 / ต.ค. / 2554
      กระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 4 12 / ต.ค. / 2554
      กระบวนการแก้ปัญหา \"เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้\" 12 / ต.ค. / 2554
      แก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ 11 / ต.ค. / 2554
      “บันไดทักษะ ๔ ขั้น สู่การอ่านออกเขียนได้” 11 / ต.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 21:22:14
การจัดกิจกรรมทำได้ดี เพราะมีการแบ่งช่วงระยะเวลาของกิจกรรม ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย : วัดชลธาร sachool@surat1.go.th    ไอพี : 223.207.191.141

    
Website Footer1
Website Footer2
Website Footer3